TRANG CHỦ Ý KIẾN LÀM VIỆC English

Thứ sáu, 24-05-2024XIN HÃY ĐIỀN THÔNG TIN

  Họ và tên    :*
  Địa chỉ:
  Điện thoại  :
  Email :
  Nội dung :

?

 CÔNG TY TNHH TINH BỘT SẮN KONTUM
Thôn Bình Giang, Xã Sa Bình, Huyện Sa Thầy, Tỉnh KonTum
Điện thoại : 0260 3814778      Fax: 02603 814780
Email : kontumtbs@gmail.com     Website: http://www.otckontum.com.vn