TRANG CHỦ Ý KIẾN LÀM VIỆC English
 
Username :
Password :

 CÔNG TY TNHH TINH BỘT SẮN KONTUM
Thôn Bình Giang, Xã Sa Bình, Huyện Sa Thầy, Tỉnh KonTum
Điện thoại : 060 3814778      Fax: 0603 814780
Email : kontumtbs@gmail.com     Website: http://www.otckontum.com.vn